3D štampa i skeniranje na fakultetima i u školama
Kako nabaviti odgovarajući hardver za obrazovne institucije

3D štampači i 3D skeneri deo su svih laboratorija i vežbaonica svih vodećih fakulteta i stručnih škola u Srbiji već duže od 10 godina. Međutim, prostora za napredak itekako ima...

Solfins sarađuje sa univerzitetima, fakultetima i srednjim školama u Srbiji za koje isporučujemo softver i hardver po specijalnim "EDU" cenama, uz sve neophodne prateće usluge, obuku i tehničku podršku. Saznajte koja su naša iskustva i preporuke za implementaciju 3D tehnologija i kod vas, kako biste svoje kapacitete prilagodili, ne samo savremenim trendovima obrazovanja, već i potrebama industrije stvaranjem kvalitetnih kadrova spremnih da se uključe u tokove Industrije 4.0.

Ne budite sami kada treba da investirate u 3D tehnologije

Pozovite Solfins i saznajte odmah ključne informacije

Tražite prvi 3D štampač?

Pročitajte ispod naša iskustva

Ako ste stigli ovde u potrazi za prvim štampačem za svoju katedru, smer ili predmet, najvažnije je da izbegnete sistemske i tehničke greške koje su pre vas napravili mnogi drugi i tako potrošili sredstva za investiranje a nisu svojim studentima i osoblju obezbedili trajno rešenje za istraživanje, eksploataciju i učenje o 3D štampi.

Tražite novi hardver?

u solfinsu imate za besplatan konsalting

Ako već imate 3D štampač u svojoj obrazovnoj ustanovi koji koristite intezivno i želite da proširite portfolio tehnologija i sistema 3D štampe, onda preporučujemo da nam se odmah direktno javite kako bismo vam predstavili opcije koje imate na raspolaganju za dalji razvoj.

Odoo - Sample 1 for three columns

Solfins seminar o 3D štampi na Mašinskom fakultetu (2017)

Odoo - Sample 2 for three columns

Solfins magacin 3D štampača, skenera, materijala, potrošnih i rezervnih delova

Odoo - Sample 3 for three columns

Spremite sa nama vaše učenike za Industriju 4.0

Izazovi za implementaciju 3D štampe u školama i na fakultetima

Gde vrebaju najveći problemi za implementaciju

Glavne prepreke za iskorišćavanje punog potencijala 3D tehnologija u obrazovnim institucijama u Srbiji jesu nedostatak strateškog i sistematskog pristupa u opremanju ustanova hardverom za 3D štampu i skenere. 

3D štampu treba posmatrati kao 2D štampač koji svako koristi kada mu je potreban - ne kao egzotični uređaj koji stoji pod ključem i samo nekoliko osoba ima pristup i zna "tajne zanata" bez kojih štampač "neće raditi".

U redu je da skupi uređaji budu izolovani i da se koriste prema specijalnim procedurama, naročito zato što podrazumevaju i složenije tehnologije, određene zahteve bezbednosti na radu, postprocesiranja, baratanje tečnim i praškastim materijalima, itd. Međutim, štampači najnižeg cenovnog ranga moraju biti uvek dostupni učenicima jer samo tako oni mogu da budu inspirisani da uče i da koriste pun potencijal tehnologije.

Ipak, najčešći problem je sasvim druge prirode... Naime, u želji da se nabavi bilo kakav hardver, ili što više uređaja u određenom budžetu koji je obezbeđen, škole i fakulteti često pribegavaju isključivo kriterijumu cene, bez ikakve analize kvaliteta uređaja, zadatih funkcionalnosti i drugih osobina uređaja koji mogu da se nadmeću na javnim nabavkama.

Šta se onda dešava? Ništa. Baš ništa. Po našoj proceni na fakultetima i u srednjim školama u Srbiji ima preko 1.000 3D štampača, ali nažalost, najmanje 20%-30% uopšte nije u upotrebi, a 50%-70% ne koristi se u punom kapacitetu iz najmanje dva razloga:

  • previše komplikovan sistem (softver, punjenje, itd) pa samo neki studenti/asistenti imaju pristup, iskustvo i znanje da pokrenu uređaj i optimizuju proces 3D štampe (šta se dešava sa uređajem kada oni odu sa fakulteta?)

  • česti kvarovi hardvera te jedino oni skloni igranju sa mehanikom i elektronikom ostaju uz štampač - ali ne bave se 3D štampom, prototipovanjem i proizvodnjom aditivnim tehnologijama nego se zapravo bave mehanikom kao što mogu i na bilo kom drugom uređaju.

A tehnologija 3D štampe treba da bude upravo suprotna svemu ovome. Ona je nastala iz ideje da maksimalno skrati put od dizajna do prvog prototipa ili proizvoda, gde postoji direktna mogućnost da inženjer, dizajner, autor, sam napravi sve što mu treba da potvrdi svoju ideju pre nego što angažuje druga lica, firme, radionice, alatnice, da započne proces prototipovanja i proizvodnje.

Zato je uvek bolje nemati 3D štampač, učiti teoriju i prikazivati primere sa interneta, nego imati loš 3D štampač koji može da stvori iskrivljenu sliku o ovoj tehnologiji kod učenika. Tako može doći do apsurdne situacije da, sutra kada počnu da rade, nadređeni i mentori očekuju da kao "sveža krv" vladaju novim tehnologijama i žele da preuzmu 3D štampače firme na svoju odgovornost, a da učenici imaju predrasudu da je tehonologija nepouzdana i da je ne treba koristiti u procesima razvoja i proizvodnje.

Odoo image and text block

3D skeniranje i reverzni inženjering

U toku je i veliki rast broja zajteva industrije za reverznim inženjeringom, i sve je veća potreba za procesima skeniranja, redizajna, unapređenja proizvoda, , odnosno za kvalitetnim kadrovima koji mogu da rade u ovoj oblasti.

Dovoljno je pomenuti sve brži razvoj IoT uređaja, industrije prilagođavanja i unapređenja proizvoda, sve veći broj malih razvojnih biroa, ali i potrebu nadomešćivanja problema u logistici i zameni delova mašina, vozila, instalacija u upotrebi, itd.

Sve su to situacije kada je reverzni inženjering sastavni deo procesa koji štedi desetine sati i skraćuje put proizvoda od ideje i razvoja do tržišta.


Artec 3D skeneri i softveri >

Geomagic 3D skeneri i softveri >

Rešenje? Kvalitet pre svega!

Nabavite uređaj koji će biti svakodnevno korišćen

Postoje jeftini a kvalitetni uređaji koji će izdržati bez ijednog problema intezivno korišćenje tokom više godina. Oni jesu nešto skuplji od "no-name" ili DIY uređaja ali pružaju daleko veće garancije za kvalitet nastave u vašoj obrazovnoj instituciji.

Šta dobijate kvalitetnijim 3D štampačem:

  • kvalitetniji hardver - upotrebljiv uređaj koji treba svakodnevno da se koristi tokom 2, 5 ili 10 godina prosto ne može da se napravi za 100 ili 200 evra, i to je svima jasno

  • dugoročnu garanciju - etablirane firme koje prodaju milione uređaja širom sveta i imaju obezbeđeno poslovanje za dalji razvoj hardvera i softvera, ostaće na tržištu i tokom naredne decenije isporučivaće originalne komponente koje stradaju usled habanja, intezivnog korišćenja, itd. 

  • tehničku podršku i resurse za učenje - koristeći popularne forume i help aplikacije koje koristi i na njima doprinose milioni korisnika iz celog sveta, brzo saznajte sve što vas bude zanimalo, ali i kako da unapredite i popravite svoj uređaj zamenom nekog dela i sl.

Naravno, obrazovne ustanove imaju poseban status za svakog proizvođača i distributera, pa tako i u Solfinsu možete dobiti specijalne uslove za nabavku po povlašćenim cenama uređaja i materijala.

Podignite nivo kvaliteta obrazovanja za vaše učenike!

Tražite od Solfinsa besplatni konsalting i cene za nabavku uređaja...

Odoo - Sample 1 for three columns

Solfins rešenja za aditivne tehnologije i reverzni inženjering

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

Solfins 3D Akademija - stručna obuka za 3D štampu i reverzni inženjering

Saznaj više >

Odoo - Sample 3 for three columns

Solfins tehnička podrška i resursi za učenje

Servis i podrška za 3D štampu >

Besplatni resursi za učenje o 3D štampi >

Nabavite i profesionalne softvere po specijalnim cenama

EDU ponuda SolidWorks i 3DExperience platformi

SOLIDWORKS platforma

EDU ponuda licenci

Saznaj više >

3DEXPERIENCE platforma

EDU ponuda Licenci

Saznaj više >

Solfins može uvesti najnovije 3D tehnologije u vašu školu!

Softveri, hardver, 3D štampači i 3D skeneri...

3D štampa za hobiste, male biznise i modelare
Pravite sami sve što poželite!