3D skeniranje i reverzni inženjering alata - "šneka" za ekstruziju plastičnih masa
Priprema tehničke dokumentacije za brzu reparaciju, proizvodnju i zamenu alata

Ukoliko imate alate za koje ne postoji tehnička dokumentacija, koji se troše, a mogu relativno jednostavno da se repariraju i proizvedu već većih investicija u komplikovane mašine i ljude koji znaju da ih koriste, ali i bez čekanja dobavljača dok proizvodnja stoji - onda je 3D skeniranje sa reverznim inženjeringom sve što vam je potrebno.

Ispod predstavljamo jedan Solfins primer iz domaće industrije sa navedenim svim alatima koje smo koristili i koracima kako za par sati možete spremiti dokumentaciju za jedan alat, a sukcesivno u dogledno vreme i za sve ostale alate koji su vam potrebni.

Odoo image and text block

Postupak i uslovi skeniranja

 • šneka je doneta na paleti

 • skenirana je bez pomeranja na paleti

 • uhvaćen je brzo samo neophodni deo geometrije kako bi se uhvatila matrica geometrije

 • trajanje procesa skeniranja do 30 minuta računajući dopremanje šneke i montiranje računara (na kancelarijskoj stolici) i pratećeg skenera

 • deo se isto tako može okrenuti, zarotirati, i skenirati u svakom detalju, a svi uglovi skeniranja lako se sastave u softveru skenera (Artec Studio)

Odoo image and text block

Kako i koliko skeniramo?

 • skeniramo samo ono što nam je osnovno potrebno da bismo što pre prešli na rad u 3D CAD softveru za reverzni Inženjering

 • nekad je potrebno skenirati mnogo više detalja, komad sa svih strana i slično.

 • postoje i precizniji skeneri koji bi radili sa mnogo više detalja ali sporije i smatramo da za ovakve primere nisu neophodni (Artec Spider). 

Odoo image and text block

Artec Studio softver

 • praćenje procesa skeniranja komada uz podešavanja samog skeniranja u smislu broja frejmova u sekundi, potrebne količine detalja, željene brzine rada, itd.

 • u ovom softveru vrši se i sastavljanje jednog oblaka tačaka iz više skenova istog komada sa svih strana

 • zatim se vrši konverzija oblaka tačaka u “mesh” poligonsku površinu (STL fajl)

 • STL geometrija se dodatno pročisti kroz par klikova u softveru Artec Studio

 • na kraju treba pozicionirati skenirani fajl pravilno u koordinantnom sistemu

Odoo image and text block

SolidWorks 3D CAD Professional softver

 • uploadujemo kreirani STL fajl u SolidWorks (File > Open > Otvoriti STL scan kao graphics)

 • kao što se vidi imamo samo deo geometrije ali on nam je dovoljan da uradimo reverzni Inženjering celog komada zbog ponavljajuće geometrije na njemu

 • koristimo "Extrude" kruga koji će da formira telo 3D modela, odnosno osvnovni noseći cilindar u osi komada

Odoo image and text block

Postavljanje osnovne geometrije u 3D CAD softveru

 • kreiramo spiralu koja prati spiralu na skeniranom STL fajlu

 • premeravamo korak spirale u odnosu na dimenzije i prečnike sa skeniranog fajla

 • definisanisali smo osnovne smernice geometrije (osa, cilindar, zavojnica) i sad radimo detalje

 • profil zavojnice nacrtati prema preseku koji izvlačimo iz skeniranog STL modela

 • moguće je preseći skenirani fajl pomoću ravni (Section View) da bi se bolje video profil zavojnice

 • pomoću komande Sweep kreirati duplu zavojnicu

 • i već smo bezmalo završili prvi segment celog komada sa njegovom specifičnom zavojnicom

 • pomoću komande Revolve Cut odsečemo vrh modela

Odoo image and text block

Završetak 3D modela sa svim detaljima

SolidWorks 3D modelovanje – dalji koraci:

 • već smo završili prvi segment alata

 • naš 3D CAD možemo uporediti merenjem originalnog komada, možemo proveriti različite mere šublerom

 • i kakav god da je rezultat lako ćemo popraviti 3D CAD prostom izmenom u SolidWorks softveru

 • Iste korake ponavljamo i za sve ostale zavojnice u različitim segmentima istog alata.

SolidWorks 3D modelovanje – detalji:

 • jednako lako, samo obrnutom logikom, napravićemo i spiralne useke u zavojnicama

 • kreiraćemo zavojnicu useka i uraditi poprečni presek useka

 • dobićemo čistu geometriju koju ćemo oduzeti od našeg alata

Odoo image and text block

Napomene

 • u svakom trenutku tokom rada možemo pratiti gde se „nalazi“ naš 3D CAD model u odnosu na inicijalni skenirani model (STL)

 • detalje geometrije koji su zapravo nastali zavarivanjem i sl, možemo u dva klika kreirati pomoću brojnih alata koje nalazimo u SolidWorks 3D CAD softveru

 • Video celog procesa 3D skeniranja možete videti i na Solfins Instagram profilu na linku ovde >

Svi alati koje smo koristili u ovom primeru

Hardver i softver

Eva 3D skener

uređaj za 3D skeniranje
 • Korišćeni skener – Eva*

 • Distanca za rad: 0,4 - 1 m

 • Obuhvat snopa: 61.000 cm3

 • Pokrivenost površine u jednom snopu (min): 214 x 148 mm

 • Pokrivenost površine u jednom snopu (max): 536 x 371 mm

 • Ugao snopa (VxŠ): 30 x 21°

 • 3D rezolucija (do): 0,5 mm

 • 3D preciznost (do): 0,1 mm

 • 3D preciznost na distanci (1m+): 0,03% 

 • Masa: 0,85 kg

 • Dimenzije (VxDxŠ): 262 x 158 x 63 mm

*Za ove potrebe može se koristiti i verzija Eva skenera koja ne beleži boje i teksture - Eva Light.

Eva i Eva Light >

Artec 3D Studio softver

softver za skeniranje i primarnu obradu oblaka tačaka

Softver uz koji rade Artec skeneri:

 • praćenje procesa skeniranja preko ekrana računara na kom je instaliran softver

 • dobijanje kompletnog oblaka tačaka

 • generisanje površinske poligone geometrije željene finoće detalje

 • uređenje same površine i eventualno definisanje nekih detalja (rupe, otvori, podela, itd)

Artec 3D Studio softver >

SolidWorks softver

3D CAD softver za reverzni inženjering i tehničku dokumentaciju

Najpopularniji softver za mašinsko projektovanje koji vam istovremeno omogućava:

 • da projektujete proizvode

 • da modelujete sve svoje alate

 • da kreirate tehničku dokumentaciju na klik - koja se uz to automatski ažurira izmenom izvornog modela

SolidWorks 3D CAD >

Reklamni materijal - Proizvodnja 3D štampom
Jeftina i brza proizvodnja reklamnih i promo materijala