PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE
Trajanje: 16 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka - Prelaz na 3DEXPERIENCE platformu za mašinske inženjere

Naučićete kako da dizajnirate novi deo pomoću 3DEXPERIENCE platforme, da ubacite deo na tačnu poziciju u sklopu uz korišćenje realcija, kako dodati materijale...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

16 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

Dizajnerima koji treba da rade sa mehaničkim delovima 

Opis:

Ovaj kurs pokriva potrebe mašinskih inženjera (Mechanical Digners) . Prvo ćete naučiti kako dizajnirati novi deo pomoću 3DEXPERIENCE platforme, zatim kako ubaciti deo na tačnu poziciju u sklopu uz korišćenje realcija (constrains). Zatim ćete naučiti da dodate materijale, izračunate težinu i uradite jednostavne crteže. Na kraju, naučićete kako da kreirate novu verziju dela, zamenite originalni deo i ažurirate sklop. Naprednije teme pokrivaju: upravljanje kompleksnim strukturama proizvoda, upravljanje katalozima i analizira sklopova

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bić́ete osposobljeni da :

- Napravite nove delove i sklopove
- Ubacite i pozicionirate novi deo u sklop
- Dodelite materijal delovima
- Izračunate težinu sklopa
- Ubacite i kompletirate crtež
- Kreirate novu verziju dela
- Zamenite deo i takav sklop ažurirate (update)

Preduslovi:

Polaznici koji pohađaju ovaj kurs trebalo bi da su odslušali kurs "Prelaz na3DEXPERIENCE platformu". Takođe bi trebalo da budu upoznati sa osnovama CATIA V5 Mechanical Design-a 

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT
Trajanje: 16 sati