CATIA V5 SKETCHER
Trajanje: 8 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka  - Sketcher

Naučite kako da koristite CATIA Sketcher workbench, kreirate 2D crteže crtanjem i ograničavanjem različitih geometrijskih elemenata...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

8 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom ili nemačkom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

mašinskim dizajnerima

Opis:

Naučićete kako da koristite CATIA Sketcher workbench. Biće pokazano kako da kreirate to 2D srteže crtanjem i constraining različitih geometrijskih elemenata, kako da analizirate crteže i editujete ih

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Radite u CATIA Sketcher okruženju
- Kreirate geometriju 2D crteža
- Analizirate geometriju crteža
- Editujete postojeće 2D profile
- Dimenzionišete crteže i modifikujete ih korišćenjem constraints
- Upravljate crtežima unutar 3D okruženja

Preduslovi:

Završen osnovni CATIA V5 kurs 

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA ADVANCED PART MACHINING
Trajanje: 12 sati