CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT
Trajanje: 16 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka - Product Design Expert

Kako dizajnirati delove u kontekstu komplekse proizvodne strukture uz pomoć kolaborativnih inženjerskih metoda, kako optimizovati CATIA performanse...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

16 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom ili nemačkom

Nivo kursa:

napredni

Namenjen:

mašinskim dizajnerima

Opis:

Na ovom kursu ćete naučiti kako da dizajnirate delove u kontekstu kompleksnih proizvodnih struktura koristeći kolaborativne inženjerske metode. Naučićete i kako da optimizujete performanse CATIA softvera kada radite sa velikim i kompleksnim dizajnom, kako da generišete anotacije i BOM za crteže sklopova 

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:

- Optimizujete performanse kada radite sa velikim i kompleksnim dizajnom
- Upravljate kontekstualnim linkovima između proizvodnom dokumentacijom uz pomoć publikacija
- Kreirate i koristite parametre za poboljšanje dizajna
- Kreirate preseke za vizualizaciju unutrašnje proizvodne strukture
- Kreirate scenes i explode views proizvoda
- Generišete anotacije i BOM za crteže sklopova

Preduslovi:

Upoznatost sa kursevima CATIA Product Design i CATIA Part Design

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA IMAGINE AND SHAPE
Trajanje: 8 sati