CATIA V5 PART DESIGN EXPERT
Trajanje: 12 sati

CATIA obuka - Part Design Expert

Naučite kako da kreirate kompleksne 3D mašinske delove uz pomoć Boolean pristupa, kako da radite u Multi-Model okruženju...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

12 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom, nemačkom

Nivo kursa:

napredni

Namenjen:

mašinskim inženjerima

Opis:

Na kursu ćete naučiti kako da dizanirate kompleksne 3D mašinske delove uz pomoć Boolean pristupa, kao i kako da radite u Multi-Model okruženju i održavate vezu između 3D modela. Takođe, naučićete kako da analizirate dizajn u cilju optimizacije

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Kreiranje delova uz pomoć 3D elemenata
- Kreiranje naprednih Sketch-Based opcija
- Primenu naprednih Dress-Up opcija
- Dizajn 3D delova uz pomoć Boolean operacija
- Rad u Multi-Model okruženju i share-ovanje vašeg dizajna sa drugima
- Analizu i optimizaciju dela
- Anotaciju delova za review

Preduslovi:

Završen CATIA V5 osnovni kurs, CATIA Sketcher, i CATIA Part Design Fundamentals kurseve

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA V5 PART DESIGN
Trajanje: 8 sati