CATIA V5 FOR SURFACES
Trajanje: 24 sata
Odoo image and text block

CATIA for Surfaces

Naučite kako da napravite krive i površine koristeći Generative Shape Design, kako se analizira žičani model i kvalitet površine i kako je moguće otkloniti nedostatke...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

24 sata

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

napredni

Namenjen:

Surface inženjerima

Opis:

Ovaj kurs će vas naučiti kako da napravite krive i površine koristeći Generative Shape Design. Naučicete kako se analizira žičani model i kvalitet površine i kako je moguće otkloniti nedostatke. Takođe ćete naučiti kako da radite u multi-model okruženju sa publikovanim površinama

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Koristite GSD alate
- Stvarate kvalitetne obline krivih i poboljšanu geometriju žičanih modela
- Spajate, relimitirate i povezujete površine sa dobrom topologijom - Analizirate kvalitet površina i ispravite defekte
- Koristite površine u multi-model okruženju

Preduslovi:

Polaznici ovog kursa treba da budu upoznati sa CATIA V5 osnovnom obukom

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA SURFACE - osnovni kurs
Trajanje: 8 sati