CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN
Trajanje: 12 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka -  Core and Cavity Design

Naučite kako da napravite Core i Cavity od modela za koji konstruišete alat, metode koje se koriste za kreiranje Core i Cavity oblasti dela...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

12 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

Dizajnerima alata koji nemaju iskustva u radu sa Core and Cavity Design

Opis:

Ovaj kurs će vas naučiti kako da napravite Core i Cavity od modela za koji konstruišete alat. Naučićete osnovne metode koje se koriste za kreiranje Core i Cavity oblasti dela, uključujući klizače i slobodna jezgra koja su neophodna za dizajniranje alata za brizganje plastike

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Podelite deo na kalupna područja (Mold Areas)
- Kreirate odgovarajuće linije razdvajanja (Parting Line) i podeone površine (Parting Surfaces)
- Kreirate Core površine, Cavity površine, površine klizača i podizača (Lifter Surfaces)

Preduslovi:

Polaznici ovog kursa treba da budu upoznati sa CATIA V5 osnovnom obukom

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE
Trajanje: 16 sati