CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE
Trajanje: 8 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka - Prelaz na 3DEXPERIENCE platformu

Na ovom kursu naučićete kako funkcioniše novi intefejs 3DEXPERIENCE Platforme, kako da se povežete na platformu, da upravljate projektima, tražite dokumente...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

8 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

Korisnicima 3DEXPERIENCE platforme

Opis:

Na ovom kursu naučićete kako funkcioniše novi intefejs 3DEXPERIENCE Platforme. Naučićete da se povežete na platformu, da upravljate projektima, tražite dokumente i delite sa saradnicima kako radni materijal tako i znanje i veštine. Preko kratkih Video materijala videćete kako se: pretražuju i vizualizuju rezultati, pristupa 3D podacima, filtriraju podaci, manipuliše stablom i koriste osnovne funkcionalnosti (Section, Favorites, Change View,…)

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bić́ete osposobljeni da :

- Razumete 3DEXPERIENCE interfejs
- Se povežite sa 3DEXPERIENCE platformom
- Koristite Dashboard
- Pretražujete sadržaj koristeći 6WTags
- Zajedno sa drugim korisnicima pristupate dokumentaciji kroz 3DSpace
- Koristite standardne menije i komande
- Razumete funkcionalnosti različitih aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi
- Uvezete nove podatke i izvezete kao 3D XML fajlove
- koristeći različite metode pretražujete 3D podataka
- Pristupate 3D podacima
- Manipulišete stablom
- Filtrirate podatke

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA V5 TOOLING DESIGN
Trajanje: 16 sati