CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING
Trajanje: 8 sati
Odoo image and text block

CATIA CAM obuka - Multi-Axis Surface Machining

Naučite da generišete visokokvalitetne NC programe za mašining kompleksnih 3D delova i slobodnih oblika uz pomoć Multi-Axis tehnika mašininga...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

8 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

NC programerima

Opis:

Na kursu ćete naučiti da generišete visokokvalitetne NC programe za mašining kompleksnih 3D delova i slobodnih oblika uz pomoć Multi-Axis tehnika mašininga. Naučićete i da definišete 5-osne mašining operacije

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:

- Identifikujete i koristite multi-axis surface machining workbench alate
- Definišete različite5-osne mašining operacije

Preduslovi:

Upoznatost sa osnovama CATIA V5 Surface Machining-a (SMG)

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA PRISMATIC MACHINING
Trajanje: 16 sati