CATIA IMAGINE AND SHAPE
Trajanje: 8 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka -Imagine and Shape

Na kursu ćete savladati Imagine and Shape workbench za kreiranje novih oblika proizvoda, unapređenje stila proizvoda...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

8 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom ili nemačkom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

Product Stylists, industrijskim dizajnerima

Opis:

Na kursu ćete naučiti kako da koristite Imagine and Shape workbench u CATIA softveru kako biste kreirali proizvode novih oblika i kako da poboljšate stil proizvoda

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Kreiranje i modifikovanje oblina
- Kreiranje subdivizionih površina korišćenjem speciajlnih alata za Imagine and Shape workbench
- Modifikovanje stilskih površina proizvoda

Preduslovi:

Poznavanje CATIA Generative Shape Design workbench-a

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA DETAIL DRAFTING
Trajanje: 16 sati