CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN
Trajanje: 16 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka - Generative Sheetmetal Design (SMD)

Na kursu ćete naučiti kako da kreirate sheet metal delove korišćenjem standardnih wall, bend i stamping opcija, i kako da koristite standardne i userdefined materijale...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

16 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

Sheetmetal dizajnerima

Opis:

Naučićete kako da kreirate sheet metal delove uz pomoć standardnih wall, bend i stamping opcija. Videćete kako user opcije mogu biti inkorpoprirane u dizajn i kako da koristite standardne i userdefined materijale. Takođe, naučićete kako da kreirate flat pattern i detaljne, anotirane crteže

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Razumete terminologiju i dizajnerski proces kreiranja sheetmetal dela
- Definišete i upravljate parametrima sheetmetal delova
- Dodajete opcije kao što su isečci, otvori, ćoškovi i udubljenja
- Kreirate standardne i user-defined stamped opcije
- Upravljete folded i unfolded pogledima i eksportujete završen flat pattern

Preduslovi:

Upoznatost sa CATIA V5 osnovama

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION
Trajanje: 16 sati