CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION
Trajanje: 16 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka - 3D Functional Tolerancing and Annotation (FTA)

Naučite kako da anotirate 3D deo, kako da kreirate anotirane površine i dodate i kontrolišete 3D anotacije površina...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

16 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

Mašinskim inženjerima

Opis:

Na kursu ćete naučiti kako da anotirate 3D deo, kako da kreirate annotation ravni i upravljate tim 3D anotacijama. Takođe, neučićete kako da kreirate 3D poglede i koristite ih za kreiranje 2D crteža

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Kreirate i upravljate annotation ravnima i pogledima
- Upravljate i pozicionirate anotacijama
- Upravljate 3D geometrijom povezanom sa 3D anotacijama

Preduslovi:

Upoznatost sa osnovama solid i surface creation funkcijama i Knowledgeware-om

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana 
 

Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT
Trajanje: 16 sati