CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS
Trajanje: 8 sati
Odoo image and text block

CATIA obuka - Functional Molded Parts (FMP)

Biće objašnjeno kako da koristite Functional Molded Part workbench za kreiranje kalupnih delova i kako da finalizirate deo korišćenjem dodatnih dress-up opcija...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

8 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

Dizajnerima kalupa

Opis:

Naučićete kako da koristite Functional Molded Part workbench da biste koristili kalupne delove uz pomoć osnovnih funkcija za dodatne dress-up features. Takođe ćete naučiti multibody pristup ekstrahujete cores i cavity iz finalnih delova

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:
- Kreirate osnovne oblike kalupnih delova definisanjem materijala koje treba dodati ili ukloniti iz kalup
- Dodate funkcionalne opcije kao što su ribs ili cutout
- Finalizirate kalupni deo korišćenjem modifiers kao što su fillets ili patterns
- Koristite multi-body pristu
- Ekstrahujete cores, cavities i druge EDM inserts iz finalnog dela

Preduslovi:

CATIA V5 osnovni kurs

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN
Trajanje: 8 sati