CATIA ADVANCED PART MACHINING
Trajanje: 12 sati
Odoo image and text block

CATIA CAM obuka - Advanced Part Machining 

Kako generisati visokokvalitetne NC programe za mašining kompleksnih 3D delova i slobodnih oblika uz pomoć naprednih tehnika mašininga...


Prijavi se >> 

plan i program obuke

Trajanje kursa:

12 sati

Jezik kursa:

srpski

Materijal za kurs:

na engleskom

Nivo kursa:

osnovni

Namenjen:

NC programerima

Opis:

Na kursu ćete naučiti da generišete visokokvalitetne NC programe za mašining kompleksnih 3D delova i slobodnih oblika uz pomoć naprednih tehnika mašininga. Naučićete kako da izvodite od 2.5 do 5-osne operacije mašininga i Axial mašining

Ciljevi:

Po završetku ovog kursa bićete osposobljeni da:

- Definišete Multi-Axis Flank Contouring operacije
- Definišete Multi-Axis Helix Machining operacije
- Definišete Cavities Roughing operacije

Preduslovi:

Upoznatost sa NCI, PMG, SMG, i MMG workbench-ovima

Dostupan online:

CLS je eLearning portal koji se može kupiti kao dodatak na Solfins kurseve. Sadrži dodatni interaktivni materijal i pristup resursima za obuku sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme u trajanju od godinu dana


Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?

CATIA SURFACE MACHINING
Trajanje: 16 sati