Tim sistem, Nova Pazova
Proizvodnja peći i šporeta na čvrsta goriva
Odoo image and text block

O kompaniji

Osnovan 1999. godine, TIM SISTEM d.o.o. je već u prvoj deceniji svog postojanja zauzeo jedno od vodećih mesta u proizvodnji peći i šporeta na drvo u regionu Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope.

Po sopstvenim rečima, njihovi prvi modeli bili su "samo malo bolja ognjišta pokrivena metalnim limom". Zatim je usledio posvećen rad na kvalitetu proizvoda i njihove peći danas uključuju i keramiku, vatrostalna stakla, i termootporne boje.

Pojačani zahtevi tržišta poslednjih godina pokrenuli su i nove priče unutar kompanije u cilju daljeg povećanja kvaliteta proizvoda, efikasnosti razvoja novih proizvoda i proizvodnje bez zastoja i škartova.

U toj fazi, dugogodišnji korisnici SolidWorks softvera i Solfins tehničke podrške, obratili su nam se sa zahtevima za složenije softverske implementacije koje će unaprediti ne samo njihove procese, već i celokupno poslovanje.

Svi proizvodi na jednom mestu

Odoo CMS - a big picture

3D modeli, dokumentacija, renderi..

Odoo image and text block

Životni ciklus proizvoda – dostupan i kroz web​

Svaki proizvod u platformi ima kompletnu sledljivost izmena, kroz praćenje životnog ciklusa koje se ostvaruje revizionim brojevima koji se automatski generišu na kompletnoj dokumenntaciji koja je predmet izmene.

Odoo image and text block

Kompletna tehnologija sa radnim instrukcijama​

Za proizvode kod kojih se ne očekuju izmene u dogledno vreme možemo povezati kompletnu tehnologiju, sa radnim instrukcijama, angažovanim resursima, ciklusnim vremenima.

Odoo image and text block

Proizvodne i servisne sastavnice​

Transformacija konstrukcione sastavnice u proizvodnu (Manufacturing Item Engineer)

Odoo image and text block

Interna i eksterna komunikacija

Bez dodatnog truda i kopiranja dokumentacije i informacija o prozvodima moguće je ostvariti komunikaciju na svim nivoima u firmi ili sa distributerima, koji kroz platformu mogu da imaju uvek aktuelne informacije i dokumentaciju o proizvodima koje prodaju.

Odoo image and text block

Implemenirana inventivnost

3DEXPERIENCE platforma omogućava da se na sistematski način zabeleže sve inicijative ili ideje vezane za unapređenje proizvoda ali i procesa proizvodnje.

Povratne informacije sa tržišta i od strane distributera mogu se kanalisati kroz ideje koje se mogu odbaciti (uz trag o razlogu za takvu odluku) ili prerasti u projektne zahteve.​

Odoo image and text block

Pregled revizija proizvoda

(hijerarhija izmena kroz vreme)​

Automatski generisani grafički prikazi pojednostavljuju uvid u status svakog proizvoda, varijantu ili izmenu.

Platforma čini da sve one "nevidljive" aktivnosti koje bitno utiču na ishod i efikasnost, dobiju svoj prikaz i tako omoguće jednostavno praćenje rada na svakom projektu.

Odoo image and text block

Kompletna definicija proizvoda usaglašena sa ERP sistemom​

Upravljanje sastavnicama i punom definicijom proizvoda na platformi (Release Engineer uloga)

Odoo image and text block

Analiza uticaja izmena u konstrukciji na tehnologiju i proizvodnju

Relacije između svih objekata u platformi​ pružaju uvid u posledice odluka iz razvoja ili nabavke na proizvodni proces.

Neophodna fleksibilnost da se izmene dešavaju zbog internih ili spoljnih faktora na ovaj način se čuva od nepotrebnih dodatnih rizika.

Odoo image and text block

Analiza uticaja na proizvodni program

Analiza uticaja izmena na proizvodni program jasno će prikazati kako svaka odluka, izmena, ili dodatak proizvodu utiču na konačni ishod palete proizvoda i varijanti.

Odoo image and text block

Praćenje izmena i neusaglašenosti​

Platorma pruža jednostavnu identifikaciju problema i trenutno otvaranje zadataka i koraka koje treba izvršiti da se problem otkloni.

Detalj iz solfins implementacije

Odoo - Sample 1 for three columns

DXF Export iz 3D modela

Jedan od standardnih zahteva za Solfins implementaciju bio je uređenje sistema eksporta i čuvanja DXF fajlova za delove od lima (SheetMetal Parts).

Specifičnost u zahtevu bio je da eksportovani fajlovi u imenu sadrže i dva dodatna atributa za opis fajlova koji bi bili automatski dodavani.

Odoo - Sample 2 for three columns

DXF fajl sa atributima

Sada korisnik prilikom eksporta preko dugmeta u SheetMetal kartici SolidWorks softvera prosto izabere lokaciju na kojoj će sačuvati fajl.

Dva atributa se automatki dodaju u ime fajla gde jedan označava ime/broj fajla, a drugi navodi da li je u pitanju originalni fajl ili njegova revizija.

Odoo - Sample 3 for three columns

Eksportovani fajl

Fajlovi se dobijaju u željenom obliku, sa željenim označavanjem kako bi pratili interne procedure praćenja proizvodnje - jer SolidWorks softver, uz iskustvo Solfins aplikativnih inženjera, lako se prilagođava zahtevima korisnika.

SolidWorks 3D modeli proizvoda

Corun, Užice
Proizvodnja reznog alata od tvrdog metala